image
  • 16 априла, 2024

Virusi na povrću i duvanu i Organovir-f®

  • Нема коментара

Objavio: admin

Virusi su mikroorganizmi koji na biljkama prouzrokuju oboljenja pod nazivom viroze. Veoma su rasprostranjeni u prirodi i javljaju se na velikom broju samoniklih i gajenih biljaka. U poljoprivrednoj proizvodnji virusi svojim štetnim delovanjem utiču na smanjenje kvaliteta biljnih proizvoda i prinosa. Virusne zaraze se, za razliku od drugih prouzrokovača bolesti poput bakterija i gljiva, ne mogu suzbijati hemijskim putem. Kada dođe do infekcije, biljke trajno ostaju zaražene virusima.

U proteklim godinama, u našoj proizvodnji povrća i na otvorenom i u zaštićenom prostoru, veoma veliki problem je predstavljalo prisustvo fitopatogenih virusa. Visina štete od viroza zavisi od više faktora, a neki od njih su: vrsta parazitirane biljke, osetljivost sorte, vrste i soja virusa, vremena zaraze, prisustvo korova kao izvora zaraze, prisustvo i aktivnost prenosioca virusa (tripsi i vaši) i drugi.

Kod zaraženih biljaka virusima dolazi do ispoljavanja različitih simptoma bolesti čiji izgled i intenzitet pojave zavise od mnogobronih faktora, a najviše od vrste i soja virusa koji paratitiraju biljku i vremena zaraze. Na paparici i paradajzu kod zaraza u početnim fazama razvoja dolazi do zaostajanja u porastu, skraćivanja grana ili preteranog grananja, a u usevima paprike može doći do potpune sterilnosti biljaka.

Kod kasnije zaraženih biljaka na listovima paprike dolazi do pojave hlorotičnog mozaika, žutozelenih ili nekrotičnih pega, prstenastih pega i deformacija listova, dok se na listovim paradajza pojavljuje i bronzasta boja na najmlađem lišću. Na plodovima paprike mogu nastati hlorotične pege i pruge koje vremenom nekrotiraju. Plodovi se deformišu i dobijaju nepravilan oblik. Na paradajzu pored prstenastih pega na plodovima može doći i do neravnomernog sazrevanja plodova.

S obzirom da ne postoje direktne mere zaštite, sa ciljem uspešne kontrole viroza od velikog značaja je primena preventivnih mera kontrole. One podrazumevaju proizvodnju i upotrebu zdravog rasada povrća, suzbijanje korova kao izvora zaraze, suzbijanje prenosioca virusa (biljne vaši i tripsi), postavljanje insekatskih mreža na ulaze u plastenik ili staklenik sa ciljem sprečavanja ulaska prenosioca virusa u proizvodnji povrća u zaštićenom prostoru.

Još jedno od mera borbe koja stoji na raspolaganju je i upotreba đubriva koje inhibira, odnosno usporava delovanje virusa. To je preparat Organovir-f® tečno đubrivo na bazi rastvorljivih jedinjenja koja sadrže helat gvožđa i helat cinka. Mehanizam delovanja ovog preparata se zasniva na korekciji ishrane biljke koji integriše širok spektar komponenti povezanih sa prirodnim mehanizmima, koji omogućavaju biljci bolesnoj od virusa da nastavi svoj vegetativni ciklus, regenerisanje novog biljnog materijala kako bi se uspešno završio proizvodni ciklus. Pospešuje sintezu kalusa, lignina i fitoaleksina kako bi se zatvorili mogući putevi infekcije virusa i postiže veću toleranciju i oporavak od oštećenja. Ojačava biljku maksimiziranjem ishrane i sprečava širenje virusa u usevu.

Preparat Organovir-f® može se primenjivati preventivno od faze rasada do berbe, bez ikakvog rizika ili ostataka. Nije fitotoksičan u preporučenim dozama, fazama i oblicima primene. Preparat Organovir-f® nema karencu.

Detaljno uputstvo za primenu preparata Organovir-f® možete pogledati na sajtu AgroBioChema na linku: https://agrobiochem.rs/products/organovir-f/