Organovir-f®

Đubrivo koje inhibira delovanje virusa

Gvožđe (Fe) 0,2% , Cink (Zn) 1,0%. Rastvor na bazi rastvorljivih jedinjenja koja sadrže helat gvožđa i helat cinka.

SASTAV

Gvožđe (Fe), rastvorljivo u vodi: 2%
Gvožđe (Fe), helirano pod EDTA: 2%
Cink (Zn), rastvorljiv u vodi: 1%
Cink (Zn), helat pod EDTA: 1%
pH: 6,5%
Gustina: 1,07 gr/ml
Nije klasifikovan kao opasan proizvod

MEHANIZAM DELOVANJA

Korektor ishrane koji integriše širok spektar komponenti povezanih sa prirodnim mehanizmima, koji omoguć avaju biljci bolesnoj od virusa da nastavi svoj vegetativni ciklus,regenerisanje novog biljnog materijala kako bi se uspešno završio proizvodni ciklus. Pospešuje sintezu kalusa, lignina i fitoaleksina kako bi se zatvorili moguć i putevi infekcije virusa i postiže već u toleranciju i oporavak od ošteć enja. Ojačava biljku maksimiziranjem ishrane i sprečava širenje virusa u usevu.

DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

Primeniti preventivno od faze rasada do berbe, bez ikakvog rizika ili ostataka. Predlaže se uvođenje programa kontinuiranih, nedeljnih ili dvonedeljnih aplikacija kako bi se održala kontinuirana stimulacija od rane faze razvoja biljke.

FazaNačin primeneDoziranje Broj primena
RasadFolijarno50ml/100l vode
Cvetanje i zametanjeFolijarno1,5l/ha2–3 tretmana
u razmaku od 10 dana
Zaraženi zasadi Folijarno i kroz sistem za navodnjavanje1,5l/ha3 uzastopna tretmana
na svakih 7 dana

PREPORUKE

ORGANOVIR-f® nije fitotoksičan u preporučenim dozama, fazama i oblicima primene. Ne mešati sa alkalnim proizvodima. Koristiti pH rastvora 5,5–6. Proizvod nema karencu. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu.