Usluge

Usluge

Vršimo usluge analiza sadržaja mikro i makroelemenata:

  • zemljišta
  • vode za navodnjavanje
  • lista
  • plodova

   

  Na osnovu izvršenih analiza pružamo uslugu izrade plana ishrane ili korekcije uočenih nedostataka makro i mikroelementa.