Kontakt

Kontaktirajte nas

Office
Ravanička 3, Novi Sad, Srbija

Telefon
+381 21 301 5268

Email
office@agrobiochem.rs

PIB
110616403

Matični broj
21368792

Tekući račun
160-505108-86

KOMERCIJANO STRUČNI PREDSTAVNICI

Aleksandra Djurdjević
Tel. 063 433 169

Tel. 063 433 452