image
  • 4 априла, 2024

Kruškina Buva

  • Нема коментара

Objavio: admin

U našoj proizvodnji krušaka najznačajnija štetočina je obična kruškina buva (Cacopsyla pyri). Larve ove štetočine koje se hrane sokovima biljke produkuju veliku količinu medne rose na kojoj se razvija gljiva čađavica. Napadnatu biljni delovi postaju crni, smanjuje se površina lista koja može da vrši fotosintezu, a crni plodovi gube tržišnu vrednost.

Larve obične kruškine buve u mednoj rosi

Slika 1. Larve obične kruškine buve u mednoj rosi – Izvor PIS Vojvodina

Štete od obične kruškne buve

Slika 2. Štete od obične kruškne buve – Izvor PIS Vojvodina

Zbog tkz “zelene agende” Evropske unije kojom se do 2050. godine planira smanjenje upotrebe pesticida u poljoprivredi, svake godine se povlači određen broj aktivih materija pesticida koji se koriste za zaštitu bilja. I u naredom periodu očekuje se ovakav trend s toga treba uzeti u obzir i upotrebu alternativnih rešenja u suzbijanju štenih organizama u poljoprivredi. Veoma je važno istaći i činjenicu da se upotrebom konvencionalnih insekticida, naročito iz grupe piretroida, pored štenih organizama suzbijaju i korisni insekti, a usled njihove česte upotrebe dolazi i do pojave rezistentnosti.

S obzirom na ovakvu situaciju jedno od rešenja za održivu proizvodnju krušaka, pored dobre poljoprivredne prakse poput gajenja manje bujnih sorti, letnje rezidbe mladara koji ne donose rod itd, je i upotreba đubriva sa određenim delovanjem na insekte. Jedno od takvih đubriva je preparat CMC-B. Ovaj preparat je đubrivo na bazi bora koje pospešuje rast i razvoj biljaka, a takođe ima i određen efekat na štetne insekte.

Preparat CMC-B, pored toga što se pospešuje rast i razvoj biljaka, ima brz kontaktni efekat na insekte sa mekanim telom poput obične kruškine buve, biljnih vaši i voćnog pauka. Mehanizam delovanja ovog preparata je fizički: čisti vegetaciju od medne rose koju proizvodi obična kruškina buva, biljne vaši, štitaste vaši sa lišća i plodova, kao i gljive čađavice i na kraju uzrokuje smrt insekta presecanjem mekog tela blokiranjem spirakola (disajnih puteva) insekta. Na običnu kruškinu buvu najveći efekat ispoljava na starije larve. Preparat CMC-B nema karencu što je veoma važno naročito kod ranostasnih sorti krušaka, u trenucima kada se bliži berba a i dalje postoji opasnost od prenamnoženja obične kruškine buve. CMC-B se može koristiti u svim vrstama voća, povrća i ratarskih kultura kao i u zaštićenom prostoru.

Detaljno uputstvo za primenu preparata CMC-B možete pogledati na sajtu AgroBioChem na linku: https://agrobiochem.rs/products/cmc-b/