CMC -B

Bor (B) vodorastvorljivi ………………… 2 %

Osnovne karakteristike

CMC-B je đubrivo na bazi bora koje poboljšava rast i razvoj biljaka.
CMC-B može se koristiti u svim vrstama voća, povrća i rataskih kultura u svim razvojnim fazama, kao i u zaštićenom prostoru.

Doziranje i primena

CMC-B se koristi u rastvoru 200-300 ml / 100 l vode, ili 3 l / ha.
Preporučljivo je obaviti tretman u hladnijem delu dana dana i dobro prekriti rastvorom vegetativnu masu.
Može se koristiti u organskoj poljoprivredi u skladu sa EC Regulativom CE 834/2007 i 889/2008.
CMC je đubrivo na bazi Bora ali pokazuje i efikasno delovanje u suzbijanju populacije insekata mehaničkim dejstvom.

Način delovanja

CMC-B ima brz kontaktni efekat i visoku efikasnost u svim fazama razvoja insekata. Efikasno deluje na insekte sa mekanim telom kao što su Cacopsilla Pyri ( Kruškina buva, posebno efikasno na odrasle forme larvi), Voćni Pauk i Bela leptirasta vaš.
CMC-B ima fizički mehanizam delovanja: delimično čisti vegetaciju od medne rose i na kraju uzrokuje smrt insekta presecanjem mekog tela blokiranjem spirakola ( disajnih puteva) insekta.

Vreme primene

Primenu započeti kada se pojave prvi ciljani insekti. Kasniji tretmani se vrše nakon 12-15 dana. Doza upotrebe od 2 do 4 l / ha, u zavisnosti od sorti, sa upotrebom ne više od 1000 litara vode po hektaru. CMC-B se takođe može koristiti u tretmanima sa manjim količinama vode, uvek poštujući dozu korišćenja po hektaru.

Mešanje preparata

Preparat se nesme mešati sa proizvodima na bazi bakra, folijarnim đubrivima koja sadrže (Ca, Mg, Fe), helatima, hlortalonilom i fosetil Al. Ovi preparati se mogu primeniti pre,  ali nikada nakon:

U primeni je preporučljivo pridržavati se intervala od 7-9 dana.

CMC-B se može mešati sa aktivnim materijama kao što su : Abamectine, Chlorpirifos, Carpocapsa granulovirus, Emamectine, Captan, TMTD, Ziram, Tebuconazol. Preparat poseduje visoku otpornost na ispiranje, ima visoku prionljivost na prskane površine.