NUTRIRAM 50 PB – bakarni oksihlorid

Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom. Može da se koristiti za sve biljne vrste, a posebno za voće, povrće, žitarice i industrijsko bilje, na karbonatnim zemljištima, zemljištima neutralne, slabo i jako alkalne reakcije, kao i na organogenim zemljištima ili kod biljaka koje se gaje na organskim supstratima. Posebno je pogodno za folijarnu prihranu žitarica na karbonatnim zemljištima, gde se najčešće javlja latentna deficijencija bakra.

Način primene

200-300 g/100 l, folijarno, rastvaranjem i aplikacijom sa rastvorom koncentracije 0,1-0,2 %.

Vreme primene

Uglavnom u fenofazi intenzivnog porasta a kod koštičavog voća (breskva, kajsija, šljiva, višnja, badem) isljučivo tokom jeseni i zime. Broj tretiranja u toku godine: 1-3 puta početkom vegetacije i više puta u prihrani.

Ograničenja u primeni

Ne sme se primenjivati u fenofazi cvetanja ni kod jedne biljne vrste.