Vodorastvorljive soli

Kalcijum Nitrat

YaraLiva Calcinit je granulisano vodorastvorljivo đubrivo bez ostataka koje ne sadrži natrijum i hlor. Pogodno za sve sisteme zalivanja. Koristi se u fazi vegetacije i cvetanja i pogodno je za jabuku, vinograde i citrusno voće, kao i za većinu povrća. Kalcijum stimuliše čvrtinu biljke i kvalitet plodova.

Magnezijum Sulfat

Magnezijum sulfat je beli vodorastvorljivi Magezijum sulfat Heptahidrat, kompatibilan sa većinom vodorastvorljivih đubriva, i koristi se za folijarnu prihranu i putem fertirigacije. Magnezijum je glavni sastojak hlorofila i aktivira proces fotosinteze. Takođe poboljšava prenos šećera unutar biljke.

MKP

Vodorastvoljivi mono-kalijum fosfat, efikasan izvor fosfora i kalijuma u slučajevima kada je potrebno ograničiti količine azota. Koristi se u fazi razvoja i pomaže formiranje korena, ali se može koristiti u svim fazama rasta i pomaže zadržavanje šećera u plodovima, poboljšavajući njihov kvalitet.

Kalijum Sulfat

Vodorastvorljivo đubrivo sa kalijumom i sumporom. Idealno za uslove u kojima je potreban kalijum, ali ne i azot i za useve koji zahtevaju visok nivo sumpora. Pogodan za sve sisteme zalivanja i može se koristiti u kombinaciji sa većinom drugih đubriva u standardnoj primeni. Posebno je pogodan za jabuku, kajsiju i sve vrste bobičastog voća.

Kalijum Nitrat

Dvokomponentno vodorastvorljivo đubrivo koje ne sadrži hlor. Namenjeno je poboljšanju kvaliteta proizvoda, radi ubrzavanja zrenja i sposobnosti skadištenja. Osim toga, poboljšava otpornst biljaka na sušu i bolesti. Najpogodnije u fertirigaciji, ali se može koristiti u svim sistemima zalivanja.