Vodorastvorljiva NPK đubriva Yara KRISTALON®

Vodorastvorljiva NPK đubriva su namenjena za upotrebu u različitim fazama rasta i razvoja sistemima za navodnjavanje ili folijarno.

Kristalon Žuti 13-40-13

Vodorastvorljivo đubrivo namenjeno za fertirigaciju povrtarskih, voćarsko-vinogradarskih,ratarskih kultura i ukrasnih biljaka. Koristi se kao startno đubrivo u početnim fazama radi boljeg ukorenjivanja, dok u kasnijim fazama razvoja povoljno utiče na cvetanje i formiranje plodova.

Kristalon Plavi 19-6-20+3МgО

Vodorastvorljivo NPK đubrivo za tečnu prihranu koje sadrži širok spektar helatnih mikronutrijenata idealnih za fertirigaciju. KRISTALON PLAVI je jedan on standardnih đubriva iz ponude Yara. Sa odnosom N:K 1:1, idealnog je sastava za vegetativnu fazu razvoja. Koristi se za sve vrste useva i stimuliše vegetaciju i razvoj listova.

Kristalon Azur 20-5-10+2МgО

YaraTera KRISTALON Azur, je vodorastvorljivo NPK žubrivo 20 + 5 + 10 + 2 MgO + 25 SO 3 + mikroelementi. Odnos NPK i odnos N-NO3: N-NH4 su idealni za kulture kojima prija kiselo okruženje. Potpuno vodorastvorljivo, kao i svi proizvodi iz linije YaraTera.

Kristalon Special Plus 20-20-20

Vodorastvorljivo đubrivo posebno dizajnirano za prihranu putem lista (jedina formula linije KRISTALON koja sadrži ureu). Kompatibilno sa većinom agrohemijskih proizvoda (insekticida, fungicida i herbicida) osim onih sa sa visokim alkalinitetom.

Kristalon Crveni 12-12-36

Vodorastvorljivo đubrivo specijalno dizajnirano za voće, ukrasne biljke i zemljišta sa visokim stepenom zadržavanja kalijuma. Koristi se u reproduktivnoj fazi i poboljšava razvoj plodova. Namenjen takođe za korišćenje u plastenicima i pogodno za sve vrste zalivanja.