Tečna Đubriva

Top Cal – Tečni kalcijum

TOPCAL je tečno đubrivo sa visokim sadržajem kalcijuma, obogaćeno borom, idealno za prihranu preko lista , namenjeno upotrebi u voćarstvu i povrtarstvu. Preventivno deluje na oboljenja uzrokovana nedostatkom kalcijuma (nor. Gorke pege na jabuci) i produžava očuvanje posle berbe. Dozvoljeno u organskoj poljoprivredi.

Promet Zn – Cink sa organskim kompleksom

PROMET ZN PROMET ZN je tečno đubrivo sa inovativnom formulom koja sadži cink u kombinaciji sa aminokiselinama prirodnog porekla. Preventivno deluje i pomaže u lečenju oboljenja uzrokovanih nedostatkom cinka, sa odličnim rezultatima i na visoko osetljivim vrstama. Pomaže rast biljaka posle izlaganja niskim temperaturama, razvoj biljnih tkiva, lista i plodova.

Tečni Bor – 11% Boretanolamin

Tečno folijarno đubrivo koje sadrži bor u kompleksu sa monoetanolaminom

KARAKTERISTIKE
Boramide je specijalni tečni proizvod koji sadrži bor u kompleksu sa monoetanolaminom, organski molekul sa visokom pokretnošću koji se lako asimiluje u biljnim tkivima.

EFIKASNOST
Boramide pomaže u postizanju boljeg oprašivanja i zametanja ploda. Kod šećerne repe suzbija trulež srca korena. Apsorbuje se u velikim količinama i ima visoku biološku efikasnost (preventivno ili za tretiranje svih nedostataka povezanih sa nedostatkom bora).

VREME PRIMENE
Doze su naznačene za svaku primenu

UseviDoza primeneKoličina i vreme primene
Suncokret Folijarno: 1-3 l/ha 1 aplikacija pre cvetanja
Uljana repica Folijarno: 1-3 l/ha 1-2 aplikacije pre intezivnog cvetanja
Šećerna repa Folijarno: 1-3 l/ha 1–2 aplikacije tokom ciklusa rasta do zatvaranja redova
Voćne culture Folijarno: 1-3 l/ha 1–2 pre cvetanja i nakon berbe a pre opadanja lista maks 5l godišnje

PAKOVANJE
5 L balon (kutija: 2 x 5 L)

NAPOMENA
Boramide se može koristiti sa gotovo svim folijarnim i zemljišnim đubrivima. Može se koristiti u rastvoru sa skoro svim agrohemikalijama.

UPOZORENJE
Izbegavajte mešanje sa visoko alkalnim jedinjenjima, mineralnim uljima, sumporom, kalcijumom, hemijskim jedinjenjima baziranim na bakru.