Protifert LMW

Proitfert LMW je biostimulator za folijarnu primenu na bazi aminokiselina sa niskom molekularnom masom ( LMW). Preparati na bazi visokokvalitetnih aminokiselina biljkama pomažu da lakše ostvare pun genetski potencijal i bolje podnesu stresne uslove proizvodnje. Protifert takođe ima ulogu nosača koji poboljšava apsorbovanje ostalih hraniva i pesticida putem prirodne helatizacije.

Zašto aminokiseline?

Aminokiseline učestvuju u fiziološkim procesima, podstiču rast vegetativnih delova, poboljšavaju fotosintezu, oplodnju, zametanje i nalivanje plodova, poboljšavaju vodni režim. Istraživanja i praktični rezultati pokazuju da aminokiselinski preparati povećavaju otpornost biljaka na toplotni stres, sušu, prevlaživanje, oštećenja od grada, oštećenja od insekata i druge nepovoljne uslove proizvodnje. Aminokiseline su sastavni deo proteina koje biljka troši u svom metabolizmu za različite potrebe: izgradnja biljnih organa, sinteza hlorofila, otvaranje i zatvaranje stoma, stvaranje polena, poboljšavanje sazrevanja, stimulacija sveopšte otpornosti na nepovoljne uslove sredine.
Biljka u stresnim uslovima dodatnim unosom gotovih aminokiselina štedi energiju i brže se oporavlja. Sačuvana energija podstiče povećanje vegetativne mase, prinosa i kvaliteta. Aminokiseline deluju kao helatni agensi i tako potpomažu efikasnije usvajanje folijarnih hraniva kao i usvajanje pesticida.

Prednosti Protiferta LMW

Utiče na povećanje prinosa, poboljšava kvalitet plodova, omogućava sigurnu i bezbednu primenu, može se mešati u primeni sa sredstvima za zaštitu biljaka, regulacija ishrane, poboljšava efikasno korišćenje makro i mikroelemenata. Povećana efikasnost sistemičnih pesticida, biostimulacija, aktivacija enzima, poboljšanje oplodnje, kompatibilnost sa većinom sredstava za zaštitu.