Osmocote Start 11+11+17+2MgO+ME

Đubrivo sa kontrolisanim otpuštanjem hraniva u periodu od 6-8 nedelja. Specijalizovano đubrivo za proizvodnju rasada, odnosno za kulture kratke vegetacije. Svaka granula je obavijena smolastom opnom koja osetljivom, mladom korenu osigurava optimalnu i kontinuiranu prihranu. Koristi se u manjim količinama od konvencionalnih đubriva.

Pakovanje: 25 kg

Tehnički opis :

  • Sastav: azot, fosfor, kalijum, magnezijum, mikroelementi
  • Dužina razlaganja: 6 – 8 nedelja
  • Preporučena količina primene: 3 kg /1m³ supstrata
  • Način primene: mešanje sa supstratom
  • Veličina granule: 0.85 – 2.0 mm