Osmocote E. HIGH K 12+07+19+ME

Đubrivo sa kontrolisanim otpuštanjem makro i mikroelemenata Značajan je za kaliofilne biljke (biljke sa visokim potrebama za kalijumom). Pogodan je za upotrebu ukoliko voda za navodnjavanje sadrži visok nivo azota kao i visoke koncentracije bikarbonata.

Pakovanje: 25 kg

Tehnički podaci:

  • Sastav: azot, fosfor, kalijum, magnezijum, mikroelementi
  • Dužina razlaganja: 5 – 6 meseci
  • Preporučena količina i način primene: 4 kg /1m³ supstrata ili direktno u sadnu jamu u zavisnosti od kulture
  • Veličina granule: 2.0 – 4.0 mm