Osmocote Bloom 12+07+18+ME

Đubrivo sa kontrolisanim otpuštanjem dizajnirano za biljke u saksijama. Viši nivo kalijuma daje biljke izuzetnog kvaliteta. Mini granule sa svojom veličinom i oblikom lako se mogu primeniti u malim saksijama.

Pakovanje: 25 kg

Tehnički podaci:

  • Sastav: azot, fosfor, kalijum, mikroelementi
  • Dužina razlaganja: 2 – 3 meseca
  • Količina primene: 3 kg/1 m³ supstrata
  • Način primene: mešanje sa supstratom
  • Veličina granule: 1.4 – 2.0 mm