Gvožđe

Gvožđe 6% Helat EDDHA ( 5,0 % O-O)

DRYKEL 50 je inovativan granulisan vodorastvorljiv proizvod na bazi helatnog gvožđa 6% sa EDDHA od 5 % u obliku orto-orto. Lako se resorbuje i može se koristiti i na visoko alkalnim zemljištima. Deluje brzo i dugotrajno. Može se davati putem korena ili fertirigacijom.

Gvožđe 6% Helat EDDHSA

Ferquick WG je mikrogranulisan vodorastvorljiv proizvod sa sadržajem gvožđa 6% i helatnom frakcijom od 4,8%. Zahvaljujući helatnoj molekuli EDDHSA sa visokim sadržajem orto izomera, veoma je efikasan u prevenciji i lečenju gvožđe hloroze. Savetuje se davanje u vegetativnoj fazi i u toku formiranja plodova.