Grow More® 10-52-10

Fosfor koji se rastvara i u hladnoj vodi !

Karakteristike proizvoda

Grow More® 10-52-10 je  đubrivo proizvedeno na bazi najkvalitetnijih sastojaka, koristeći napredne tehnologije Entri®, B-99® i PPI®. Ovo đubrivo se trenutno smatra jednim od najnaprednijih na svetskom tržištu. Sve komponente korišćene za proizvodnju ove  formulacije odlikuju se visokim indeksom čistoće i rastvorljivosti. Odabrani su na takav način da zadovolje nutritivne potrebe pojedinih vrsta useva u različitim fazama njihovog razvoja.

Grow More® liniju proizvoda  karakteriše visoka efikasnost delovanja. Zahvaljujući tehnologiji Entri® povećana je usvojivost komponenata koja je rezultat smanjenja površinskog napona. Vreme apsorpcije se produžava, istovremeno smanjujući gubitke ovih komponenata. Ove prednosti nastaju dodavanjem preko 30 različitih supstanci, kao što su disperzanti, penetranti, ekstrakti i biljne supstance koje aktiviraju njegovo delovanje.

Tehnologija PPI® (Poli Pover Impact) obogaćuje đubriva ekstraktima i organskim supstancama koje značajno ubrzavaju efikasnu cirkulaciju hranljivih sastojaka u biljci. Ove komponente su potpuno rastvorljive u vodi i eliminišu taloženje sedimenta, što određuje njihovu visoku pogodnost za upotrebu u prskalicama i postrojenjima za đubrenje.

Mikroelementi sadržani u đubrivima u obliku lako svarljivih EDTA helata pokazuju visoku hemijsku stabilnost i aktivnost u širokom opsegu pH. Ovo je rezultat korišćene tehnologije B-99®, zahvaljujući kojoj đubriva imaju puferski efekat, dajući mogućnost kontrole pH vode koja se koristi u tretmanima. Pored toga, prilikom mešanja đubriva sa raznim agensima za zaštitu bilja, B-99® sprečava hidrolizu i razgradnju molekula aktivnih supstanci, zahvaljujući čemu je stabilnost smeša mnogo veća. Dostupnost svih sastojaka je olakšana uz održavanje pune rastvorljivosti i homogenosti smeše.

Đubriva Grow More® se mogu primeniti folijarno ili fertigacijom u svim poljoprivrednim i hortikulturnim usevima. Moguće ih je kombinovati sa najčešće korišćenim sredstvima za zaštitu bilja.

Prednosti upotrebe

 • uravnotežen tok fizioloških procesa i razvoja biljaka
 • visoka efikasnost rada
 • lako usvajanje  primenjenih  hranljivih sastojaka
 • poboljšanje kvaliteta i veličine useva
 • stimulacija razvoja korenovog sistema
 • podrška imunološkom sistemu
 • uklanjanje štete izazvane faktorima stresa u okruženju
 • puna rastvorljivost u hladnoj vodi
 • vrlo niska električna provodljivost
 • nizak sadržaj hlorida koji osigurava potpuno siguran efekat đubriva na biljke
 • B-99® tehnologija za sprečavanje taloženja komponenata đubriva čak i pri visokom pH
 • sprečava reakciju sa fosfatima i stvaranje naslaga
 • osigurava asimilaciju sastojaka čak i sa vodom niskog kvaliteta

Preporučene doze za pojedinačnu primenu

Fertigacijom *
0,3 – 0,6%
Folijarno *
0,25 – 0,5%