Granulisani Kalijum Sulfat 0-0-50,2+54 SO4

GranuPotasse® granulisani kalijum sulfat za direktnu primenu

GranuPotasse® nudi niz značajnih prednosti:

Bezbedan i jednostavan – GranuPotasse® omogućava ranu i kasnu primenu bez rizika od ispiranja ili oštećenja od soli na usevu. Efikasna primena u osnovnoj ili predsetvenoj obradi ili u prihrani tokom ranih faza rasta useva.

Proizvod bez prašine – poseban postupak koji se koristi za proizvodnju GranuPotasse® osigurava da je đubrivo praktično bez prašine. Ovo osigurava minimalnu ekspoziciju čestica prašine kada se GranuPotasse® primenjuje razbacivanjem po površini, mehanički ili ručno. Konzistentna granulometrija – 97% GranuPotasse® čestica su veličine od 1,60 mm do 5,00 mm, što obezbeđuje preciznu primenu. Raspon širine razbacivanja do 28 metara.