Granulisana đubriva YaraMila™

Zahvaljujući efektnom i uravnoteženom sastavu YaraMila™ kompleksnih đubriva, svaka granula je potpuno istog sastava, stoga usvajanje hraniva teče postepeno i precizno. Pored azota-N, fosfora-P i kalijuma-K, YaraMila™ đubriva sadrže mezo i mikroelemente, kao što su kalcijum-Ca, magnezijum-Mg, sumpor-S, bor-B, mangan-Mn, cink-Zn…

Harmonično uspostavljenim odnosom hranljivih elemenata tokom faze intenzivnog rasta značajno se povećava količina usvojenih hraniva i to ne samo azota već i svih ostalih u određenom odnosu.

Nedostatak hranljivih elemenata i nepravilna ishrana useva sprečava pravilan razvoj i rast, biljke su manjeg porasta i krajnji prinos i kvalitet roda je niži. Zato je veoma važno da se biljkama obezbede hranljivi elementi, stalno i u pravilnom odnosu, sa YaraMilaTM kompleksnim đubrivima.