Granulisana đubriva YaraMila™

Zahvaljujući efektnom i uravnoteženom sastavu YaraMila™ kompleksnih đubriva, svaka granula je potpuno istog sastava, stoga usvajanje hraniva teče postepeno i precizno. Pored azota-N, fosfora-P i kalijuma-K, YaraMila™ đubriva sadrže mezo i mikroelemente, kao što su kalcijum-Ca, magnezijum-Mg, sumpor-S, bor-B, mangan-Mn, cink-Zn…

Harmonično uspostavljenim odnosom hranljivih elemenata tokom faze intenzivnog rasta značajno se povećava količina usvojenih hraniva i to ne samo azota već i svih ostalih u određenom odnosu.

Nedostatak hranljivih elemenata i nepravilna ishrana useva sprečava pravilan razvoj i rast, biljke su manjeg porasta i krajnji prinos i kvalitet roda je niži. Zato je veoma važno da se biljkama obezbede hranljivi elementi, stalno i u pravilnom odnosu, sa YaraMilaTM kompleksnim đubrivima.

YaraMila CULTURE

Yara Mila CULTURE 15-9-20+ S + Mg+Me je visokotehnološko kompleksno đubrivo idealno za kompletno osnovno đubrenje i prihranu useva kao što su voće, povrće i ratarski usevi.

Yara Mila Culture 15-09-20 +2MgO +4S +TE je đubrivo dizajnirano da maksimizira prinos i kvalitet useva. Svaka pojedinačna granula sadrži azot, fosfor i kalijum, kao i sekundarne i mikro hranljive materije, obezbeđujući uravnoteženu ishranu biljaka kako bi se zadovoljile potrebe useva za hranljivim materijama.

Yara Mila CULTURE 15-9-20+ S + Mg+M sadrži odličnu kombinaciju trenutno dostupnog nitratnog azota i amonijačnom azota koji se sporije oslobađa.

Ovako uravnoteženi izvor azota rezultira bržim odgovorima na rast, kvalitet i veći prinos. Takođe, efikasniji izvor azota znači manji gubitak hranljivih materija u životnu sredinu.

Proces proizvodnje nitrofosfata daje Yara Mila CULTURE jedinstvenu kombinaciju polifosfata i ortofosfata. Ovi oblici daju veću dostupnost rastvorljivog fosfata za useve u širokom spektru tipova zemljišta.

Polifosfatna komponenta proizvoda takođe pomaže usevu u usvajanju mikronutrijenata.

Yara mila Culture sadrži SOP (kalijum sulfat) i MOP (kalijum hlorid) kao izvor kalijuma koji odgovara širokom spektru useva. Kalijum je važan za sve useve jer poboljšava otpornost biljaka na stres i mnoge biljne bolesti. Kalijum je takođe vitalan za regulaciju kretanja vode kroz biljku.

Yara Mila CULTURE 15-9-20+ S + Mg+Me je posebno dizajnirana formulacija koja omogućava lako i precizno primenjuvanje rasipačima ili depozitorima đubriva.

Dostupno pakovanje:
– 25 kg

Deklarisani sastav:

N15%
P2O59%
K2O20%
Mg2.1%
SO39.5%
B0.015%
Mn0.02%
Zn0.02%