Fight PKN

Povećava prirodnu otpornost biljaka protiv patogena.
Podstiče razvoj korenovog sistema i cvetanje.
Poboljšava kvalitet plodova kod voća i povrća.
Efikasan nosač drugih hranljivih materija.

Sastav

FIGHT PKN je specijalno tečno đubrivo koje jača prirodni mehanizam samoodbrane u biljkama , zbog visoke koncentracije fosfora i kalijuma iz kalijumfosfita.

Sastav ( % w / w )
Azot (N-NH4) 3 %
Fosfor anhidrid ( P2O5 ) rastvorljiv u vodi 27 %
Kalijum oksid ( K2O ) rastvorljiv u vodi 18 %
Gustina 1400 gr / lt pH 4-5

Nutritivna aktivnost

FIGHT PKN je specijalno tečno đubrivo koje sadrži visoku koncentraciju fosfora i kalijuma iz kalijumfosfita (K-H2-PO3).

Đubriva u obliku kalijum fosfita karakteriše visok stepen rastvorljivosti u vodi i mala hemijska struktura sa visokim sadržajem P2O5. Zbog ovih karakteristika ima veoma jako sistemično dejstvo. U stvari, lako ulazi u vegetativna tkiva i može da se kreće kroz biljku u oba smera – naviše i naniže.

Prednosti korišćenja FIGHT PKN -a su:

  • Podstiče razvoj korenovog sistema , povećava apsorpciju hranljivih materija.
  • Poboljšava cvetanje, oplodnju i kvalitet plodova

Mehanizam delovanja

FIGHT PKN deluje stimulativno na biljne procese – pojačavajući prirodnu otpornost biljaka.

FIGHT PKN pruža zaštitu biljkama kao rezultat povećanja proizvodnje prirodnih hormona fitoauksina , stimulisanog od strane jonskog fosfata.

Fitoaleksini su prirodne supstance koje štite biljno tkivo od gljivica i bakterija kao što su:

  • Phitophotora spp
  • Peronospora spp
  • Plasmopara viticola
  • Bremia lactucae
  • Pseudoperonospora cubensis