Bioup

Prirodan, moćan biostimulator koji aktivira proces ćelijske deobe i uvećava prinos

Kulture
voćnjaci, voće, povrće, hmelj

Uticaj
aktivator

Način primene
foljarno, fertirigacija

Karakteristike proizvoda

Bioup® je moćan biostimulator zasnovan na mikroelementima, povezan sa kompleksom prirodnih fitohormona i novom klasom vanćelijskih enzima, podržavajući skladan i uravnotežen rast biljaka. Bioup® utiče na glavne faktore rasta biljaka, obnavljajući i stabilizujući potrebne metaboličke funkcije. Pokazuje veliki uticaj na ćelijsku deobu pojačavanjem sinteze ATP (adenozin trifosfata), zahvaljujući čemu biljka ima energiju za rast i stvaranje većeg proizvodnog potencijala. ATP se kontinuirano stvara (ne skladišti se), tako da veća trenutna proizvodnja osigurava odmah veće energetske izvore.

Nakon primene biostimulatora, sve supstance u biljci se sakupljaju i apsorbuju sve dok se ne postigne odgovarajući balans, što povećava aktivnost biljke na biohemijskom nivou. Kao posledica, biološke funkcije biljaka kao što su apsorpcija, asimilacija, sinteza i akumulacija komponenata odvijaju se dinamičnije i efikasnije.

Jedna od glavnih funkcija preparata je da podrži i intenzivira proces ćelijske deobe u voćnim klicama u bobicama, semenkama i koštičavom voću, kao i u hmelju i povrtarskim kulturama. Upotreba đubriva određuje razvoj finog i korisnog voća, šišarki ili povrća. Pored toga, Bioup® omogućava razvoj velikog područja asimilacije povećanjem veličine lišća. Na kraju, preparat omogućava efikasno unošenje hranljivih sastojaka tokom folijarnih tretmana.

Formulacija Bioup® zasnovana je na tehnologiji Entri®, koja pored osnovnih sastojaka obezbeđuje i dodatne supstance kao što su disperzanti, penetranti, ekstrakti i biljne supstance koje aktiviraju njegovo delovanje.

Zbog specifičnosti proizvoda, prvi tretman se preporučuje pre faze cvetanja ili na kraju faze cvetanja, nakon što latice cvetova padnu sa cvasti. Naknadne tretmane treba izvoditi u intervalima od 10 dana. Dok koristite Bioup® da biste osigurali najbolji efekat, preporučuje se priprema smese sa hranjivim đubrivima – posebno onima iz asortimana Grow More® i Grow More® Special ili Maki Plek® mikrohranjivim đubrivom.

Sastav

Bor (B) 0,5%
Cink (Zn) 1,6%

Prednosti

+ utiče na ćelijsku deobu, uvećavajući veličinu ploda
+ poboljšava organoleptičke karakteristike ploda, kao što su čvrstina i suva materija
+ povećava površinu preko koje se vrši asimilacija (povećana veličina lista)
+ poboljšava otpornost biljke na klimatske promene i stres, kao što su suša i mraz
+ omogućava efikasan unos hranljivih materija i njihovo iskorišćavanje unutar biljke
+ umanjuje preteran rast izdanaka, poboljšavajući izgled biljke
+ pozitivno utiče na kvalitet plodova u toku skladištenja

Napomene

Bioup® se može koristiti folijarno ili putem fertirigacije, na svim voćarskim i povrtarskim kulturama. Da bi se osigurala optimalna apsorpcija ovog đubriva savetuje se primena u opsegu temperatura između 12 – 25°C.

Ne koristiti đubrivo u kombinaciji sa drugim regulatorima rasta, herbicidima ili proizvodima sa visokom pH vrednosti. Ne prevazilaziti preporučene doze. U toku jedne sezone maksimalno je dozvoljeno tri do četiri tretmana.

Preporučena doza po tretmanu

Fertirigacija
1 – 2 l/ha

Folijarno
0,5 – 1 l/ha