4-3-3 ( Organsko NPK Đubrivo )

Karakteristike proizvoda:

C / N odnos: Prosečan odnos između ugljenika i azota je 9 .
pH: Prosečna pH vrednost u organskom đubrivu je 7 .

Organsko đubrivo deluje neutralno u zemljištu. Kapacitet vezivanja kiselina je 2+ Nizak hlor. U organskom đubrivu je nizak hlor . Nivo hlora je manji od 0,5 % . Organsko đubrivo sadrži manji broj ne-patogenih bakterija po gramu proizvoda . Organsko đubrivo je oslobođeno životinjskih i biljnih patogena, zbog specifičnog proizvodnog procesa . Veterinarski sertifikat prati svaku pošiljku.

Jedinstven proces proizvodnje garantuje da je ovaj proizvod bez korova. Test razbacivanja mehanizacijom za mineralna đubriva dala je sledeće rezultate:

Koeficijent varijacije 12-15 %
Radna širina 14 metara
Brzina kretanja agregata 7 km / sat
Količina 700 kg .

Zapreminska masa organskog đubriva je 700 kg/m3 ( = 0,7 ) . Prosečna dužina peleta je od 5 do 8 mm . Prosečan prečnik peleta je 5 mm.

Ovakvo organsko đubrivo rastvara se za oko 3-5 minuta . U praksi organsko đubrivo će se rastvoriti posle jedne kiše . Vreme potrebno za probijanje strukture peleta zavisi od količine padavina .
Organska materija: Najveći deo organske materije u zemljištu je sačinjen od mrtvog lišća i drugog biljnog materijala, zajedno sa stajnjakom različitih životinja . Mineralizacija razlaže organske materije, oslobađajući svoje neorganske hranljive materije, tako da ih biljke mogu koristiti .

Zahtev za organskom materijom može biti zadovoljen iz organskog đubriva. U zemljištu organska materija ima sledeće funkcije :

Poboljšanje strukture zemljišta
Snabdevanje hranljivim materijama
Smanjenje erozije
Podsticanje rasta zemljišnih mikroba
Povećanje kapaciteta za zadržavanje vode
Pored ovih funkcija, organska materija povećava prinos useva, posebno na lošijim zemljištima. Ovaj efekat se naziva ”plus faktor “. Istraživanje u Holandiji je pokazalo da kombinovana upotreba mineralnih đubriva i organskog đubriva povećava prinos useva do 3-5% .

Organska đubriva hrane zemlju, a ne biljke. Zemljište će bi u većoj mogućnosti da hrani biljke. Organska đubriva pomažu u održavanju ukupne plodnosti zemljišta doprinoseći povećanju organske materije i poboljšanju strukture zemljišta pored dodatih osnovnih biljnih hraniva. Oni su najčešće izvedeni iz nusproizvoda živih organizama. Proizvod koji snabdeva većinu hranljivih materija u organskim đubrivima je životinjski otpad koji sadrži oko 65 % organske materije. Organsko đubrivo, dobijeno od životinjskog otpada, sertifikovano je od strane Ministarstva poljoprivrede, prirode i kvaliteta hrane i Holandskog instituta za hranu i potrošačku bezbednosti proizvoda ( nVVA )